Zoeken naar geregistreerde kassa horeca

   
   
 
geregistreerde kassa horeca
BLACKBOX - Kassasystemen.
Sponsoring Goede doelen. De horeca blackbox. zwarte doos van de horecasector. De fiscale module CleanCash SC-B, ook wel de zwarte doos van de horecasector genoemd, is de nieuwe controlemodule die verplicht wordt voor alle horecazaken. Deze Belgische wet heeft de bedoeling om oneerlijke concurrentie te bestrijden en de sociale zekerheid en de tewerkstelling te verbeteren. Vraag direct meer informatie aan. Iedere horeca-onderneming die meer dan 10 van zijn omzet haalt uit het serveren van bereide maaltijden die ter plaatse worden geconsumeerd, is verplicht zich bij de FOD Financiën te registreren. Een geregistreerd-kassasysteem bestaat uit. Een controlemodule black box. Een gepersonaliseerde kaart, de Vat Signing Card VSC of gewoon de 'smartcard. Alle onderdelen van het geregistreerde-kassasysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het kassasysteem werkt niet zonder controlemodule black box en de controlemodule werkt niet zonder VAT Signing Card. Bekijk de folder die door de Belgische overheid online beschikbaar is gesteld. STAPPENPLAN VOOR DE BLACKBOX. Onderzoek of u verplicht bent een geregistreerde kassa met blackbox te gebruiken.
tilroy.com
De geregistreerde kassa: stand van zaken.
Indien men de flexijobs naar andere sectoren uitbreidt, moet ook de geregistreerde kassa naar deze sectoren worden uitgebreid. Horeca Vlaanderen maakte een lijvige lijst van mankementen aan de flexijobs en de overuren. Geregeld wordt deze lijst weer onder de aandacht gebracht van de bevoegde ministers en staatssecretarissen.
rkassa.nl
Vraag aan een expert: Loonlastenverlaging in horeca als tegengewicht voor witte kassa.
Vraag aan een expert: Loonlastenverlaging in horeca als tegengewicht voor witte kassa. Maaika De Doncker: Senior Legal Consultant - Partena Professional. In 2009 werd een akkoord bereikt tussen de toenmalige regering en de horecasector waarbij men een BTW-verlaging van 21 naar 12 op restaurant- en cateringdiensten heeft gerealiseerd.
geregistreerde kassa horeca
Horecamakers.
Boetes niet naleving goedgekeurd. De ministerraad heeft vandaag de boetes bij niet naleving van de wet rond de witte kassa met zwarte doos goedgekeurd. Het voorstel kwam van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. FOD Financiën plant een verdere actieve opvolging van de vaststellingen in. Bij voorgaande controles werd reeds meer dan 3 miljoen euro aan boetes toegekend. Het nieuwe ontwerp van het koninklijk besluit wijzigt dat van 9 juli 2012 en voorziet een ganse resem aan boetes.: Geen zwarte doos. Overtreding Sanctie 1ste1.500 euro2de3.000 euroVolgende5.000 euro. Niet naleven van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs. Overtreding Sanctie 1ste50 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs max. 500 euro 2de125 euro max. 1.250 euro Volgende250 euro max. Niet naleven van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs. Overtreding Sanctie 1steLouter toevallig 25 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs min. 50 euro, max. 250 euro Overige50 euro max. 500 euro 2de125 euro max. 1250 euro Volgende250 euro max. Niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet vergunde procedure ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs.
Kassawetgeving en horecaplan: inleiding.
Vanaf 2016 moet elke horecaondernemer die minstens 25.000 euro van zijn omzet uit voeding haalt die ter plaatse wordt geconsumeerd werken met een geregistreerde kassa met blackbox. Is de wetgeving rechtsgeldig? Op 4 maart 2016 keurde de ministerraad het ontwerp voor koninklijk besluit goed dat het sluitstuk moet zijn voor de regelgeving over de invoering van het geregistreerd kassasysteem in de horeca.
Witte kassa horeca - Trivec.
De bedoeling van het Geregistreerde Kassasysteem is om zwartwerk en belastingfraude in de horeca te bestrijden. Officiële website van het geregistreerd kassasysteem in de horeca. De witte kassa horeca: de basisregels. De witte kassa horeca is sinds 1 juli 2016 verplicht voor iedere Belgische zaak die meer dan 25.000 € omzet haalt uit maaltijden die ter plaatse worden genuttigd. Het maakt hierbij niet uit of je een meubeloutlet, een koffiezaak of een kledingwinkel uitbaat.
De witte kassa: 5 voordelen op een rij - Vandelanotte.
Sinds 1 januari 2016 moeten horecazaken die meer dan 25.000 euro omzet uit voeding halen, verplicht een witte kassa gebruiken. De witte kassa, ook wel de geregistreerde kassa genoemd, is een controlemechanisme van de fiscus en bestaat uit een kassa, een controlemodule én een gepersonaliseerde kaart. Om de lasten van de witte kassa te verlichten, wil de overheid nu meer mogelijkheden aanreiken. Werknemers flexibeler inzetten en administratieve formaliteiten verminderen zijn slechts enkele voorbeelden. Wij zetten de 5 belangrijkste voordelen van de witte kassa voor u op een rij. Tijdens drukke periodes kunnen werkgevers naast vaste medewerkers en extras ook een beroep doen op flexi-jobbers. Flexi-jobs geven mensen die in de drie voorgaande kwartalen minstens 4/5 werken bij een andere werkgever de kans om onbeperkt bij te verdienen in horecazaken of in de detailhandel. Werkgevers moeten voor flexi-jobbers enkel een bijzondere RSZ-bijdrage van 25 procent betalen.
De invoering van het geregistreerd kassasysteem Stad Gent.
Heb jevragen over het geregistreerd kassasysteem? Neem dan een kijkje op de website van de FOD Fincanciën. Daar kom jeonder meer te weten hoe je jein regel kanstellen met de verplichte registratie en welke verdelers jeeen kassa kunnen bezorgen. Ook Horeca Vlaanderen informeert via haar website.
Een black box kassa of geregistreerde kassa voor de horeca.
Weegschalen - Kassasystemen - Voedingsmachines. Black box horeca. MOET IK EEN GKS GEBRUIKEN? GKS Geregistreerde kassa of witte kassa. Recent verscheen het nieuwe artikel 21bis van het KB nr. 1, ter vervanging van het door de Raad van State vernietigde artikel.
Printpagina Sodibe vzw.
Nieuwe werkgevers dienen zich te baseren op de omzetprognose uit het business plan. De werkgevers die voldoen aan de nieuwe voorwaarden om verplicht gebruik te maken van de geregistreerde kassa dienen zich uiterlijk op 31 maart 2016 te registreren via de online GKS-applicatie van de FOD Financiën. Uiterlijk op 30 juni 2016 moet de werkgever de levering van het kassasysteem en de black box in de online GKS-applicatie registreren.
Geen geregistreerde kassa? Dan riskeer je deze boetes.
De kopieën van de btw-bonnen die je aan je klanten uitreikt, moet je ter controle bijhouden in een dagboek van ontvangsten. Om omslachtigheid, fouten en fraude met papieren btw-bonnetjes te vermijden, heeft de overheid een geregistreerd lees: elektronisch kassasysteem of kortweg GKS verplicht. Het papieren btw-bonnetje wordt daarbij vervangen door het zogeheten GKS-ticket. Een GKS heeft niet alleen voordelen voor de fiscus maar ook voor jou: zo geniet je een doelgroepsvermindering bij het gebruik van de aanwezigheidsregistratie en kun je op basis van je elektronische kassarapporten je btw-aangifte eenvoudiger invullen. Het systeem: drie onderdelen. Een GKS houdt alle bewerkingen bij die in een kassa worden ingevoerd. Het systeem bestaat altijd uit een kassa, controlemodule black box en een gepersonaliseerde kaart, de VAT Signing Card VSC of smartcard.

Contacteer ons